Tag Archives: converting

Conversion Techniques


Business mathematics – ito ang itinuturo kong subject ngayon at gusto kong magshare ng kunti sa inyo. Heto na… 🙂

1. Converting Fraction to Decimal
STEP: To convert fraction to decimals, simply divide the numerator by the denominator.
Example:
* 3/24 = 0.125
* 9/36 = 0.25
* 5/8 = 0.625

2. Converting Fraction to Percent
STEP: To convert fraction to percent, convert first the given fraction to decimal and then move the decimal point two decimal places to the right and write the symbol percent (%) after the number.
Example:
* 5/10 = 0.5 = 50%
* 36/48 = 0.75 = 75%
* 28/32 = 0.875 = 87.5%

3. Converting Percent to Fraction
STEP: To convert percent to fraction, remove the symbol % and write 100 as denominator and then reduce it to lowest term.
Example:
* 12% = 3/25
* 85% = 17/20
* 45% = 9/20

4. Converting Percent to Decimal
STEP: To convert percent to decimal, move the decimal point two places to the left and remove the percent sign %.
Example:
* 15% = 0.15
* 62.5% = 0.625
* 0.125% = 0.00125

Advertisements