Category Archives: Teaching

Gumanap akong Tagatala


(Photo source: www.123rf.com)

(Photo source: http://www.123rf.com)

Natatandaan ko pa ang unang araw na pumasok ako sa silid na ‘yun. Hindi ko alam kong ano ang aking gagawin at sasabihin. Lahat ng kanilang atensyon ay sa akin nakatuon. Ilang minuto nga din akong nakatayo lang sa harap nila dahil sa sobrang kaba. Pakiramdam ko excited nilang hinihintay nila kung ano ang una kong gagawin. Tiningnan ko sila sa mga mata at mula doon ay nakagawa ako ng mga mumunting impresyon. Ang iba sa kanila, hindi ko pa talaga mabasa dahil mukhang malalim na pagsisid ang kailangan ko upang makilala sila.
Sinubukan kong basagin ang sitwasyong yun gamit ng isang simpleng pagbati at pagpapakilala. At ang sumunod na mga pangyayari ay naging maayos na. Isang oras lang ang ginugol ko sa loob ng silid na ‘yun kasama sila ngunit ang oras na ‘yun ay ang naging tanda na sila’y magiging parte na sa isang kabanata ng aking buhay at ako bilang gaganap na tagatala nila.
Ngayon, habang sinusulat ko ang post na ito, natapos na pala ang buong school year namin ng ganun lang kabilis. Alam kong hindi ako ang pinakamagaling na tagatala nila, ngunit para sa akin, ang mahalaga ay sinubukan kong ibigay ang lahat ng aking makakaya para sa kanila. At kahit makalimutan man nila ang pangalan ko sa pagdaan ng mga taon, alam ko na sa puso nila, parating magiging sariwa na minsan sa buhay nila ako’y naging isang tagatalang naghahangad na magtagumpay sila.

Advertisements