Flower at Stik-O


Paalala: Huwag gamitin ang kababawan ng isip sa pagbabasa ng post na ito na maaaring tatalakay ng isang sensitibong paksa na hindi angkop para sa mga batang mambabasa.

z

Jose Rizal (by GMA Films starring Cesar Montano) — ito ang pamagat ng pelikulang ipinapanood sa klaseng iyun ng first year students kahapon. Sa isang eksena sa pelikula, tinawag si Rizal bilang “Pepe” at agad na green minded tawanan ang bumalot sa silid na iyun mula sa mga batang nanonood. May mali ba sa salitang “Pepe” mga ka-blog? Alam nating lahat na wala ngunit kahit tayo (sa tanda MONG iyan? LOL) ay tiyak ganoon din ang ilan sa ating magiging tugon. Ang katotohanang ito ay dahil binibigyan natin ng malisya ang salitang ito. Nabibigyan natin ito ng malisya dahil lumaki kasi tayo na ang turo sa atin ng ating mga magulang at ilang nakakatanda ay bastos ang mga salitang gaya ng p*p*, t*t*, atbp. na kung tutuusin ay yun naman daw talaga ang tawag sa mga parteng iyun ng ating katawan. Kapag tinanong natin ang ating mga magulang noon kung ano ang tawag sa mga parteng iyun ng ating katawan, ang tanging sagot nila sa atin ay “flower” at “stik-o” at kasama ang paalalang “anak, huwag kang magsasabi ng salitang ganyan dahil bastos yan”. Para sa isang Philosopy teacher na na-meet ko, wala naman daw sigurong masama kung ituturo ng mga magulang sa mga bata kung ano talaga ang tunay na tawag sa mga parteng iyun ng ating katawan kapag sila ay nagtanong dahil ang paggamit ng isa pang salita bilang panghalili sa tawag ng mga parteng iyun ay nagdudulot lang ng kalituhan sa mga bata. Para sa kanya, kapag alam na ng mga bata ang tamang tawag sa mga parteng iyun ay malaki daw posibilidad na hindi na nila ito muling itatanong pa (at maiwasan na mabigyang malisya ang mga salitang ito mula sa pagpapaalala na bastos ang mga iyun?). Isa pang punto niya, hindi naman daw ito gagamitin ng mga bata sa usual nilang usapan sa araw-araw kaya daw ok lang na sagutin sila sa tamang tawag. Pero ang suggestion niya, mas mainam daw na ang ituro na tawag ay ang Ingles na katawagan sa mga parteng iyun na nabanggit kanina. Bilang pangwakas, sa kultura nating masyadong konserbatibo, ilang percent kaya sa atin ang papanig sa paniniwalang ito ni Sir Philo. teacher? :b #RelateNShare

Advertisements

About loadplus

This world is now my " new " world! #iPlus1forFun! ;) View all posts by loadplus

8 responses to “Flower at Stik-O

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: