Sana’y Hawak Ko Ang Lahat


Sa pagtila ng ulan, sisikat din ang araw. (Photo taken from: naomifergusson.com)

Sa pagtila ng ulan, sisikat din ang araw.
(Photo taken from: naomifergusson.com)

Anuman ang gawin natin, may mga bagay sa buhay natin na di natin hawak. Kadalasan, taliwas ang mga ito sa mga bagay na gusto nating ibigay sa atin o mangyari sa atin; at dahil wala tayong magagawa, kailangan natin itong tanggapin at kailangan natin itong harapin ng face-to-face. Sabi nga, walang ibibigay sa atin na hindi natin kayang malampasan. Think positive nga lang daw at huwag umayaw dahil tiyak na may solusyon at sagot ang lahat.
Sa pagharap natin sa bawat laban, narito ang sa tingin ko’y mga bagay na may malaking maitutulong sa atin:
1. Manalig tayo sa Kanya, sa ating mapagmahal na Ama dahil tiyak akong nariyan lang Siya.
2. Maging resourceful tayo upang mahanap natin ang sagot o solusyon ng ating mga problema.
3. Hindi tayo nag-iisa kaya huwag tayong matakot lumapit at magpatulong sa ating mga kaibigan, pamilya o mga mahal sa buhay na nand’yan parati upang sumuporta.
4. Huwag matakot gumawa ng unang hakbang dahil kapag nasimulan mo na, go na yan ng go.
5. Sa kabila ng lahat ng dinanas o anuman sa buhay natin, tingnan natin ang kabilang side nito — ang magandang parte.
6. Gumawa tayo ng desisyon na pinag-isipan upang hindi lumala ang sitwasyon sa gagawin natin.
7. Magdasal tayo; manalig tayo; lumaban tayo; at dapat maging matatag tayo.
8. Subukang huwag pasanin ang lahat ng problema ng buo. Ilaan din ang ilang oras para sa sarili mo o sa ibang bagay.
9. Isipin natin na ang lahat ay lilipas din at sisikat din ang araw sa buhay natin.
10. Sa ating muling pagbangon at sa muling paglalakbay, huwag nating kalimutan ang mga natutunan natin sa bawat dagok na iyon sa buhay natin. Gamitin natin ang mga ito para sa mga susunod na laban.

Advertisements

About loadplus

This world is now my " new " world! #iPlus1forFun! ;) View all posts by loadplus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: