Si PNoy at ang bayan


15th President of the Philippines: Pres. Benigno Aquino III (Photo source: www.allvoices.com)

15th President of the Philippines: Pres. Benigno Aquino III
(Photo source: http://www.allvoices.com)

Simula sa araw na sinabi ni PNoy ang linyang “kayo ang boss ko”, alam kong napakahirap at napakalaking responsibilidad ang alam niyang nakaatang na sa kanya bilang pangulo ng Pilipinas (este Filipinas?). Sa kanyang tatlong taong panunungkulan (kung tama ang pagkakabilang ko), kumusta na nga ba ang Pilipinas? Sa tingin ba ng nakararaming Pilipino ay nakatahak pa rin tayo sa matuwid na landas o lumihis na ba tayo? Alam kong napakaraming magagandang pangarap si PNoy para sa Pilipinas; alam kong nais niyang gumawa ng kanyang sariling pangalan; at alam kong nais niyang may mapatunayan; ngunit ang lahat ba ng ito ay nasimulan na ng maayos para maramdaman ng bawat Pilipino o hanggang ngayon ay nakalutang pa rin sa hangin bilang mga pangarap?
Sa ikaapat na SONA ni PNoy, alamin natin kung may dagdag at bagong kasagutan ang ating napakaraming dating mga katanungan (di lang kung ilang palakpak ang kanyang natanggap). Mga dating tanong tungkol sa kahirapan, edukasyon, trabaho, seguridad, negosyo, pamilya, buhay, at iba pang pangangailangan. Oo, may karapatan tayong malaman ang mga bagay-bagay na tungkol dito ngunit sana lang din ay alam natin na may responsibilidad din tayo para sa ating bayan bilang mga mamamayang Pilipino. Ang lahat ng ito ay di naman talaga tungkol lang kay PNoy kaya dapat matuto din tayong makiisa, sumuporta, tumulong, magsakripisyo, at lumaban para sa isang matatag at maayos na Pilipinas. Sa sama-sama nating lakas, hindi imposible ang lahat.

Advertisements

About loadplus

This world is now my " new " world! #iPlus1forFun! ;) View all posts by loadplus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: