Mga Sisiw na Kaligayahan


Let's save the world! (Photo source: www.themombuzz.com)

Let’s save the world!
(Photo source: http://www.themombuzz.com)

Libre po ang service ko. (Photo source: www.outrageouspower.com)

Libre po ang service ko.
(Photo source: http://www.outrageouspower.com)

Lahat ng pangarap ko noon ay natutupad; kahit anong oras, kahit anong panahon, at kahit gaano man ito kataas. Minsan, walang makapipigil sa akin sa aking pagiging isang doktor; lahat sumisigaw at pumapalakpak sa panahong ako’y nagiging isang sikat na super hero; minsan naman, ubod ng tamis ang aking naririnig na papuri sa bawat larawang aking naguguhit. Higit sa lahat, nakakatuwa ang panahong isa akong prinsipe na pinakamamahal ng kamahalang hari at reyna. Ang lahat ng mga ito ay ilan lamang sa mga hawak ko noon; noong panahong di ko pa alintana ang problema ng mundo; noong panahong ako’y bata pa na may musmos na kaligayahan lang.

I'm the next king in town! (Photo source: roamingglass.blogspot.com)

I’m the next king in town!
(Photo source: roamingglass.blogspot.com)

Tunay na kay sarap balikan ang panahong iyon sa aking buhay dahil ngayong ako’y malaki na at nasa tamang gulang at pag-iisip na, mas nakita ko na hindi pala ganoon kadali ang buhay. Ang simpleng buhay ko noon ay masyado ng kumplikado ngayon. Ang lahat ay di na gaya ng dati. Sa bawat pangarap ko ngayon, dapat tumbasan ko na ito ng tiyaga, sipag, at paniniwala dahil ang katuparan ng mga ito’y sa tamang panahon pa ibinibigay na hindi ko alam kung talagang kailan. Sa buhay ko din ngayon, ang musmos na kaligayahan na meron ako noon ay mukhang naglaho na ngunit ipinagpapasalamat ko dahil alam ko sa sarili ko na masaya ako anuman ang meron ako ngayon. Di na man ganun kadali ang maging isang doktor, super hero, engineer, o pintor, ngunit sa mga pinagdaanan ko ngayon, masasabi ko namang natuto akong lumaban at bumangon gamit ang sarili kong mga paa habang hinaharap ang bawat realidad ng buhay. Sa tulong ng Panginoon at kasamang mga mahal sa buhay, tiyak akong makakamit ko ang hinahangad kong tagumpay na nagsimula lang noon sa aking mga sisiw na kaligayahan. Yun o!

Just enjoying life's success. (Photo source: www.isocialize.com.au)

Just enjoying life’s success.
(Photo source: http://www.isocialize.com.au)

Advertisements

About loadplus

This world is now my " new " world! #iPlus1forFun! ;) View all posts by loadplus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: