Monthly Archives: November 2012

Ang Dating Damuhan


Tanging Aral: “Baka ka maiwanan kung hindi mo susubukan….”

Nagising ako ng maaga nang araw na yun. Tila nanibago ako sa aking kinahihigaang banig — isang lumang banig na dati ay s’yang aking nakasanayang higaan noong bago ako mag-aral ng kolehiyo. Habang nakahiga ako, ramdam ko na ang nagsisimulang mag-init na si Haring Araw. Nais ko pa sanang ipikit ang aking mga mata ng ilang minuto pa ngunit isang “sige na, bumangon ka na d’yan Loadplus” mula kay Mama na nasa kusina at naghahanda ng aming espesyal na almusal ang nakapilit sa akin na bumangon na lang. Matapos ang aming almusal, ako’y naligo na at pagkatapos magbihis ang nagpaalam muna ako para mamasyal. Excited akong makita muli ang damuhang dati ay punong-puno ng saya at tawa ko kasama ng aking mga kaibigan habang nagpapalipad kami ng makukulay naming mga saranggolang pangarap, kumakain ng libreng bayabas, naghahabulang parang walang kapaguran at nagkwekwentuhang halos walang katapusan. Ngunit nakakalungkot isipin dahil iba ang aking nadatnan. Wala na ang damuhang aming minahal. 😦 Tunay na nagbago na ang lahat. Masakit man isipin ngunit kailangan kong tanggapin. Ayoko din namang mapag-iwanan ng panahon ngayon na tila si Flash lang sa bilis. Ngunit anuman ang nagbago at nawala, kailanman, hinding hindi ko makakalimutan ang mga ala-alang nagbigay kulay upang mahubog ang isang katauhang maipagmamalaki ninuman!


Single Discount Rate Equivalent


When successive trade discount rates are offered, we call it Discount in Series. One way to evaluate it is the Single Discount Rate Equivalent (SDRE). Here, the bigger the single discount rate equivalent, the lesser is the net price.
The formula for determining SDRE is given as:
SDRE = 100% – [NPR1 * NPR2 * …* NPRn]
where NPR is the net price rate.

Example 1: BM3+ Trading firm was offered an equipment with trade discounts of 15% and 10%. Find the single discount rate equivalent.

SOLUTION:
Given:
Rd1 = 15%
Rd2 = 10%

SDRE = 100% – [(100% – 15%)(100% – 10%)]
SDRE = 100% – [(85%)(90%)]
SDRE = 100% – [(0.85)(0.90)]
SDRE = 100% – 0.765
SDRE = 100% – 76.5%
SDRE = 23.5%

Exercises:
1. Compute the single discount rate equivalent (SDRE) of the ff. discount series. Express your answer in percent form.
A) 60% and 12%
B) 35%, 16% and 20%
C) 30%, 20%, 15% and 5%